Denetim elemanlarının özlük sorunları çözüm bekliyor

Geçmişi Osmanlı İmparatorluğuna dayanan Teftiş/Denetim Kurulları; kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve idarenin kurumsallaşmasını tesis etmede öncü rol üstlenmişlerdir. Bu kurumsal yapılar, yazılı düzenlemelerin yanında, kendi geleneklerini oluşturarak kamuya değer katmış, kamu kurum ve kuruluşlarına eğitimli, nitelikli ve tecrübeli yöneticiler yetiştirmiş ve kamu kaynaklarının korunmasına çok önemli katkılar sunmuş Kamu Akademileridir.

Teftiş/denetim mekanizmasının etkinliğini artırmaya yönelik geçmişte birçok çalışma yapılmış, fakat bu çalışmalarda yapılan önerilerin büyük bir kısmı hayata geçirilememiştir. Yine son yıllarda bazı hizmet sınıflarının veya bazı unvanların özlük haklarını iyileştirmeye yönelik çeşitli düzenlemeler yapılmış, fakat denetim elemanlarının özlük haklarına yönelik bütüncül bir düzenleme yapılamamıştır. Özellikle denetim elemanları ile benzer aşamalardan geçerek mesleğe alınan Hakim-Savcı, Mülki İdare Amiri ve Sayıştay Denetçisi gibi kariyer mesleklere yönelik yapılan düzenlemeler dikkate alındığında, Adalet ve Mülkiye Müfettişleri ile Sayıştay Denetçileri dışında kalan bütün denetim elemanlarının özlük hakları çok geride kalmıştır.

Özlük hakları konusunda yaşanan adaletsizlik düşük ücret alan denetim elemanları arasında moral ve motivasyon kaybına yol açtığı gibi, yetişmiş insan kaynağının özel sektöre geçmesine veya ek gelir getirici görevlere yönelmelerine neden olmaktadır.

Denetim elemanlarını temsil eden mesleki derneklerin, düşük ücret alan denetim elemanlarının özlük sorunlarının çözülmesi amacıyla başta Hükümet yetkilileri ve Maliye bürokrasisi olmak üzere bütün muhataplarına taleplerini ilettikleri ve yapılan görüşmeler neticesinde, denetim elemanlarında büyük bir beklenti oluştuğu bilinmektedir. Fakat şu ana kadar denetim elemanlarının özlük sorunlarının çözülmesine yönelik somut herhangi bir adım atılmamıştır.

Ülkemizin yaşadığı deprem felaketinden sonra denetimin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Daha etkin ve daha verimli bir denetim sistemi kurulabilmesi ve ülkenin dört bir yanında görev yapan denetim elemanlarının moral ve motivasyonlarının yükseltilebilmesi için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Denetim Hizmetleri Sınıfı oluşturularak, başta Bakanlık Müfettişleri olmak üzere bütün denetim elemanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi büyük önem arz etmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir