Martta doğrudan yatırımlar 238 milyon dolar net giriş kaydetti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, martta doğrudan yatırımlar kaynaklı 238 milyon dolar net giriş, portföy yatırımlarında ise 1 milyar 33 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

TCMB tarafından Mart 2023 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, martta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 238 milyon dolar net giriş, portföy yatırımlarında ise 1 milyar 33 milyon dolarlık net çıkış oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, martta yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 256 milyon dolarlık net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 36 milyon dolarlık net alış gerçekleştirdi.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, genel hükümet 750 milyon dolarlık net borçlanma gerçekleştirirken, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 805 milyon dolar ve 745 milyon dolarlık net geri ödeme yaptı.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları martta 1 milyar 442 milyon dolar net azalış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 610 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 147 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 757 milyon dolar yükseldi.

Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili genel hükümet ve bankalar sırasıyla 8 milyon dolar ve 7 milyon dolar net kullanım, diğer sektörler ise 464 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde martta 264 milyon dolarlık net azalış oldu.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2022 Ocak-Mart 2023 Mart 2023 Ocak-Mart
A- CARİ İŞLEMLER HESABI -17.765 -4.484 -23.591
1. İhracat 60.164 23.379 61.057
2. İthalat 81.476 29.677 90.372
Mal Dengesi -21.312 -6.298 -29.315
3. Hizmet Gelirleri 15.262 7.223 19.837
4. Hizmet Giderleri 8.997 4.135 11.456
Mal ve Hizmet Dengesi -15.047 -3.210 -20.934
5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 2.011 873 2.361
6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 4.339 2.227 4.928
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -17.375 -4.564 -23.501
7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler -390 80 -90
B. SERMAYE HESABI -3 -10 -50
C. FİNANS HESABI -4.360 -6.674 -10.159
8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 1.227 503 1.422
9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 1.880 741 2.311
10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 2.694 3 1.378
11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu -2.202 -1.030 1.075
11.1. Hisse Senetleri -1.324 -256 -927
11.2. Borç Senetleri -878 -774 2.002
12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 4.571 -1.830 1.901
12.1. Merkez Bankası 0 0 0
12.2. Genel Hükümet -1 -1 -1
12.3. Bankalar 3.591 -1.620 2.668
12.4. Diğer Sektörler 981 -209 -766
13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 13.174 5.639 11.474
13.1. Merkez Bankası 3.861 5.296 6.385
13.2. Genel Hükümet 496 8 -268
13.3. Bankalar 4.365 1.134 4.348
13.4. Diğer Sektörler 4.452 -799 1.009
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -13.408 2.180 -13.482
D. NET HATA VE NOKSAN 5.742 -2.444 -800
GENEL DENGE 7.666 264 14.282
E. REZERV VARLIKLAR -7.666 -264 -14.282
14. Resmi Rezervler -7.666 -264 -14.282
15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir